ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību konvencija (parakstīta 1989. gada 20. novembrī)