25.11.1985.

ANO dokuments

ANO Deklarācija par jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās uz reliģiju vai pārliecību, izskaušanu (pieņemta 1981. gada 25. novembrī)