01.08.2020.

ANO dokuments

ANO Starptautiskie principi un pamatnostādnes par tiesas pieejamību personām ar invaliditāti

Apraksts

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautiskie principi un pamatnostādnes par tiesas pieejamību personām ar invaliditāti