11.07.2024.

Pētījums

Aizgādņu aptauja par personu ar ierobežotu rīcībspēju pieeju banku pakalpojumiem

Apraksts

Tiesībsarga aptaujas aizgādņiem par personu ar ierobežotu rīcībspēju pieeju banku pakalpojumiem rezultātu apkopojums