11.06.1997.

Latvijas tiesību akts

Ārstniecības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108