Bērna tiesības uz veselības aizsardzību

Ikvienam bērnam ir jāsaņem viņa vajadzībām atbilstoša veselības aizsardzība, Latvijā bērniem ir tiesības uz bezmaksas veselības aprūpi. Bērnu līdz 14 gadu vecumam ārstniecība pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu. Nepilngadīgam pacientam ir tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā. Ikvienam bērnam ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un briedumam saprotamu informāciju. No 14 gadu vecuma bērns var vērsties ārstniecības iestādē un saņemt ārstniecības pakalpojumus.  

Piemērs: Es bērnu pavadīju pie ārsta. Ārsts noteica diagnozi, taču to izskaidroja tikai man, ļoti sarežģītā valodā. Man nācās pašai mēģināt pārstāstīt informāciju bērnam saprotamā valodā.  

Vairāk par bērna tiesībām uz veselības aizsardzību.

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus