01.11.1995.

Latvijas tiesību akts

Augstskolu likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967