Tiesības uz izglītību

Ikvienam ir tiesības uz izglītību, turklāt pamatizglītība ir noteikta kā obligāta. Valstij ir pienākums pamatizglītību un vidējo izglītību garantēt bez maksas. Valstij ir jānodrošina izglītības pieejamība (pietiekams funkcionējošu izglītības iestāžu daudzums), piekļūstamība (gan fiziska, gan ekonomiska piekļuve), kvalitāte un piemērotība (tai jāpielāgojas mainīgajām sabiedrības un skolēnu vajadzībām). 

Piemērs: Pēc novadu reformas un skolu tīkla reorganizācijas tiek likvidēta esošā pamatskola, bet skolēniem tiek piedāvāts turpināt mācības tuvākās pilsētas izglītības iestādē. Šādā gadījumā pašvaldībai būtu pienākums nodrošināt skolēnu bezmaksas transportu. 

Vairāk par tiesībām uz izglītību.

Informācija par mācību līdzekļiem un skolas formām.

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus