13.11.2023.

Viedoklis

Bērna tiesība būt pasargātam no tabakas dūmiem

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Veselības ministrijai, zināšanai Tieslietu ministrijai un Labklājības ministrijai par bērna tiesību būt pasargātam no tabakas dūmu ietekmes

Tiesībsargs ir konstatējis, ka valstī noteiktais tiesību aizsardzības mehānisms bērna pasargāšanai no tabakas dūmu ietekmes nav pietiekami efektīvs situācijā, ja daudzdzīvokļu mājas kaimiņš smēķē savā dzīvoklī pie atvērta loga, tā pakļaujot tabakas dūmu ietekmei bērnus, kas dzīvo citos dzīvokļos. Tiesībsargs lūdza Tieslietu ministriju izvērtēt nepieciešamību un ierosināt veikt grozījumus Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10. panta otrās daļas 7. punktā, to papildinot, vai informēt par citiem risinājumiem bērna tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā, ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē nodrošināšanai.

Tieslietu ministrija ir aicinājusi Veselības ministriju kā atbildīgo nozares ministriju veselības politikas izstrādāšanā steidzami uzņemties vadošo lomu šī problēmjautājuma risināšanā un organizēt diskusiju par nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu sagatavošanu.

Tiesībsargs lūdz Veselības ministriju līdz 2023. gada 20. decembrim informēt par paveikto un plānoto.