19.06.1998.

Latvijas tiesību akts

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096