30.10.2003.

Latvijas tiesību akts

Biedrību un nodibinājumu likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=81050