Biedrošanās brīvība

Biedrošanās brīvība garantē tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās jebkura kopēja mērķa, kas nav aizliegts ar likumu, sasniegšanai. Biedrošanās brīvībai var būt visdažādākās izpausmes formas – kultūras, sporta, mākslas, izglītības, labdarības, ideoloģiskās, interešu grupu un citas personu apvienības. Par speciālajām biedrošanās brīvības izpausmes formām ir uzskatāmas politiskās partijas, reliģiskās organizācijas un arodbiedrības. 

Piemērs: Draugu kopa interneta vidē secina, ka viņiem ir vienota interese par konkrēto futbola komandu un apvienojas neoficiālā fanu klubā, kas klātienē apmeklē spēles un atbalsta komandu. 

Vairāk par biedrošanās brīvību.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus