01.12.2023.

Informatīvais materiāls

Bizness un cilvēktiesības – vērtību ķēdes, cilvēktiesību riski un risinājumi

Apraksts

Pilns materiāls PDF formātā pieejams lapas apakšā.

Infografika "Bizness un cilvēktiesības - vērtību ķēdes, cilvēktiesību riski un risinājumi". 
1.Izejmateriālu iegūšana 
•bērnu darbs
•militāru grupējumu finansēšana
•pamatiedzīvotāju zemes piesavināšanās
•atmežošana
•bioloģiskās daudzveidības mazināšana
2.Ražošana
•parādu verdzība
•piespiedu darbs (tostarp, migrantu ekspluatēšana)
•nedroša un veselībai kaitīga darba vide
3.Uzņēmuma darbība
•darba iemaņu zaudēšana
•nevienlīdzība(tostarp, algu nevienlīdzība)
•diskriminācija (tostarp, seksisms un seksuāla uzmākšanās, cilvēku ar invaliditāti diskriminācija)
•privātās dzīves aizskaršana
•nedroša un veselībai kaitīga darba vide
•piespiedu darbs
•cilvēku tirdzniecība
4.Nodošana klientiem/patērētājiem (kā marķē, reklamē, izmanto)
•patērētāju maldināšana (tostarp zaļmazgāšana)
•kaitējums veselībai vai dzīvības apdraudējums
•diskriminācija (tostarp, cilvēku ar invaliditāti diskriminācija, diskriminējoša mākslīgā intelekta izmantošana)
•naida runa
•cilvēku tirdzniecība
•spīdzināšana
5.Produkts pēc tā dzīves cikla beigām
•vides piesārņojums
•nedroši un veselībai kaitīgi darba apstākļi
•piesārņojuma radīts kaitējums veselībai vai dzīvības apdraudējums

Pirmajā mirklī varētu būt grūti iedomāties, kā tad uzņēmums var ietekmēt, kas notiek tā piegādes ķēdē. Kaut kur citā kontinentā. Taču pētot, ko dažādi uzņēmumi dara, var atrast virkni labo piemēru un konkrētu risinājumu, kā mazināt cilvēktiesību riskus un novērst negatīvo ietekmi.

? Tiesībsargs ir izstrādājis informatīvu materiālu, kurš palīdzēs uzņēmējiem un sabiedrībai labāk izprast, kādi riski ir sastopami dažādos uzņēmumu vērtību ķēžu posmos. Piemēri izgaismo problēmsituācijas, taču vienlaikus arī sniedz risinājumus. Tie liks aizdomāties, cik savstarpēji saistīti ir posmi un kā uzņēmēji, rūpējoties par savu uzņēmumu, var būtiski ietekmēt sadarbības partneru rīcību, lai kopīgi vairotu atbildīgas uzņēmējdarbības vidi. Tās pamatā ir dažādu ieinteresēto pušu interešu ievērošana, kā arī cilvēka cieņa, taisnīga atlīdzība, droši darba apstākļi, rūpes par vidi un citi faktori.

? Šajā grafikā ir iezīmēti tikai daži piemēri, vērtību ķēdes ir plašas un pāris lapās neietilpināmas, taču materiāls mudina uzņēmējus domāt, būt regulārā attīstībā, virzīties, tiekties un ļaut savam uzņēmumam kļūt vēl labākam. Uzņēmumi potenciāli var skart jebkuras cilvēktiesības, tādēļ riski ir jāvērtē visaptveroši. Piedāvātie risinājumi nav nošķirami un vieni paši negarantē pozitīvu rezultātu – tie ir mazs, tomēr ļoti būtisks ieguldījums, jo cilvēktiesību risku pārvaldībai ir jābūt sistēmiskai. Atbilstoša risku pārvaldība nozīmē izvairīšanos no problēmsituācijām, taču, sastopoties ar tām, jāmeklē risinājumi, kuros vienmēr tiek ņemtas vērā cilvēktiesības. Uzņēmumiem galvenokārt ir jārīkojas preventīvi, jāizvairās no negatīvajām sekām.

? Materiāls izstrādāts kampaņā “Bizness un cilvēktiesības – labs labu uzlabo”.

Spied uz katra ķēdes posma, lai uzzinātu vairāk!

Izejmateriālu iegūšana

? Vai esi domājis, kā radušies un iegūti izejmateriāli, no kuriem ražo Tava uzņēmuma produktus? Vai esi domājis, kāda izcelsme ir sastāvdaļām, kuras ir Tevis iecienītajos produktos?

? Izlasi un uzzini, kā cilvēktiesības ieraugāmas izejmateriālu ieguves procesā un kā par tām vari turēt rūpi, ja esi uzņēmējs!

Problēmsituācija
Uzņēmums “Būvē Tagad” ražo dažādus būvmateriālus, tostarp metāla konstrukcijas un stiklotās konstrukcijas. Ražošanā tiek izmantotas arī vara caurules un dažādi materiāli ar alvas pārklājumu. Sadarbības partneri vaicā, kā iegūti izejmateriāli, jo pastāv risks, ka to ieguvē izmantots bērnu darbs vai nav ievēroti darba drošības standarti. 
Risinājums
Pērkot izejmateriālus, uzņēmums nosaka stingras prasības piegādātājiem attiecībā uz bērnu darba nepieļaušanu, drošiem darba apstākļiem un taisnīgu darba samaksu. Uzņēmums regulāri iegūst aktuālo informāciju, veic auditus un pilnveidojas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, piemēram, OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) ieteikumiem. Uzņēmums iesaistās arī vairāku ieinteresēto pušu iniciatīvās (multi-stakeholder initiatives), kuras veicina atbildīgu izrakteņu ieguvi, piemēram, Responsible Minerals Initiative (Atbildīgi iegūtu minerālu iniciatīva).

Ražošana

? Vai esi domājis, kā tiek ražoti dažādi produkti? Varbūt dzīvo ar pārliecību, ka visu darbu paveic kādas iekārtas un cilvēki jau mūsdienās vairs neko nedara produktu ražošanā? Ja tā, tad Tu tomēr kļūdies. Cilvēka darbs dažādu produktu ražošanā joprojām ir neaizstājams, tāpēc ir svarīgi lūkoties, lai arī cilvēktiesības tiktu ievērotas.

? Ieskaties šajā piemērā un uzzini, kā uzņēmums var rūpēties par savu un sadarbības partneru uzņēmumu darbiniekiem.

Problēmsituācija
Uzņēmuma “Būvē Tagad” tuvākais sadarbības partneris no Polijas nav piegādājis skrūves, kuras nepieciešamas stikloto konstrukciju izgatavošanai. “Būvē Tagad” pārstāvis atklāj, ka Polijas uzņēmumā, kurš ir atbildīgs par specifisko skrūvju ražošanu, izcēlušās lielas nesaskaņas starp ražošanas ceha darbiniekiem un vadību. Ilgu laiku bijuši slikti darba apstākļi, neapkurinātas ražošanas telpas. Atsevišķi darbinieki nav bijuši mierā ar esošo situāciju, centušies iebilst, bet piedzīvojuši mobingu no vadības. Daļa pat zaudēja darbu sūdzību dēļ. 
 Risinājums
“Būvē Tagad” saprot, cik būtiski ir nodrošināt, lai Polijas ražotnē darbiniekiem būtu atbilstoši darba apstākļi, tiktu ievērotas darba tiesības un netiktu kavēti arī tā pasūtījumi.
Uzņēmums “Būvē Tagad” var sadarboties ar neatkarīgām Polijas organizācijām, kuras var palīdzēt izšķirt strīdus starp Polijas piegādātāju un tā darbiniekiem. Lai veicinātu drošus darba apstākļus piegādātāja uzņēmumā, “Būvē Tagad” ar Polijas organizāciju starpniecību var aicināt Polijas ražotnes darbiniekus iesaistīties arī arodbiedrībās vai mudināt sadarbības partneri slēgt darba koplīgumu.

Uzņēmuma paša darbība

? Nereti ir dzirdēts, ka uzņēmumi īsteno kādas labdarības akcijas, ziedo naudu, rīko koncertus. Tā var un ir vēlams darīt. Taču ir lietas, ko uzņēmumi var darīt pilnīgi nesaistīti ar labdarību – piemēram, sniegt reālu praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri bēg no kara skartajām valstīm, nodrošinot viņiem darba iespējas, palīdzot sakārtot dokumentus, atvērt bankas kontus un citādi parādot, ka cilvēktiesības ir uzņēmuma asinsritē.

? Ko Tavs uzņēmums varētu darīt, lai atbalstītu līdzcilvēkus?

Problēmsituācija
“Būvē Tagad” uzzina, ka Latvijā ir ieradušies vairāki bēgļi no kara plosītajām valstīm. Cilvēkiem šeit nav draugu un paziņu, taču ir vēlēšanās dzīvot, strādāt un mācīties. Daudzviet bēgļiem nav iespēju strādāt, jo darba pienākumu veikšanai un dokumentu kārtošanai nepieciešama latviešu valoda, kuru tie nepārvalda.
Risinājums
Uzņēmums “Būvē Tagad” sadarbībā ar vietējām organizācijām palīdz sakārtot dokumentus, atvērt bankā kontu un piedāvā ģimenēm dzīvokļus  uz laiku, kamēr paši šeit jutīsies pietiekoši stabili. Uzņēmums piedāvā darbu, kā arī latviešu valodas apguves kursus. Tiek nodrošināti darba līgumu tulkojumi bēgļiem saprotamā valodā.

Nodošana klientiem/patērētājiem

? Esi redzējis brūnus iepakojumus, uz kuriem vēstīts, ka produkts ir naturāls, dabīgs, ekoloģisks, taču, pētot dziļāk, uzzini, ka nekas no tā neatbilst patiesībai? Reizēm pat pievienoti kādi zaļas krāsas logo un imitēti zīmogi, kuri it kā apliecina produkta kvalitāti, taču patiesībā tie ir vien dekoratīvi elementi. Vai esi padomājis, cik būtiski ir savu produktu iepakot ne vien glīti, bet arī godīgi, nemaldinot par tā īpašībām? Un kā ar reklāmām, kurās laiku pa laikam redzama diskriminējoša attieksme?

❗Izlasi mūsu piedāvāto piemēru un uzzini, kā produkta nodošana patērētājiem saistās ar cilvēktiesībām!

Problēmsituācija
Uzņēmums “Būvē Tagad” sagatavo reklāmas materiālus, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Teksti un vizuālie materiāli satur dzimumu diskrimināciju, jo daudzviet vīrietis ir attēlots kā vienīgais, kuram varētu interesēt būvniecība un uzņēmuma ražotie produkti – metāla un stiklotās konstrukcijas, taču sieviete ir stereotipizēta, attēlota nevis kā inženiere, bet gan, pienesot kafiju vīrietim pieguļošā kleitā un augstpapēžu kurpēs. Pēc komunikācijas materiālu publicēšanas sabiedrība izrāda lielu neapmierinātību, daudzas organizācijas vēršas pie medijiem, norādot, ka “Būvē Tagad” pārkāpuši robežas.
Risinājums
Uzņēmums atvainojas sabiedrībai, izņem no publiskās telpas diskriminējošos reklāmas materiālus, rīko vadībai, kā arī komunikācijas un mārketinga speciālistiem apmācības par vienlīdzības un cilvēktiesību jautājumiem. Lai novērstu līdzīgas situācijas nākotnē, darbiniekiem tiek uzdots izpētīt, kādi cilvēktiesību riski pastāv, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Papildus uzņēmums var sadarboties ar cilvēktiesību aizsardzības organizācijām, lai izstrādātu vadlīnijas reklāmas materiālu izstrādei.

Produkts pēc tā dzīves cikla beigām

♻️ Gudri plānots darbs paredz, ka ražošanas procesā būs maz vai nebūs itin nekādu atkritumu vai pārpalikumu. Jebkuru atkritumu pārstrāde ir nozīmīgs posms arī pēc tam, kad produkts ir izlietots un palicis vai nu iepakojums vai nokalpojusī iekārta. Ko ar to iesākt? Pārstrādāt! Arī uzņēmums pats ir atbildīgs par to, lai mazinātu atkritumu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un vidi. Reizēm mēdz pievilt arī sadarbības partneri…

❓Ko darīt? Kā rīkoties? Vai audits atrisinātu visas problēmas? Visas, iespējams, nē, taču iezīmētu lielu daļu nākotnes risinājumu, kam būtu jāvelta uzņēmuma resursi.

Problēmsituācija
Uzņēmums “Būvē Tagad” saņem novada iedzīvotāju sūdzību, jo tie mežā atraduši lielu daudzumu metāla un stikla atgriezumu, proti, ražošanas procesā pāri palikušos materiālus. Starp tiem atrastas arī kādas pavadzīmes, pēc kurām identificē, ka atkritumi pieder “Būvē Tagad”.  Ražoto preču pārpalikumu pārstrādi “Būvē Tagad” neveic pats, bet uztic atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
Risinājums
Reaģējot uz esošo situāciju, uzņēmums veic auditu, lai saprastu, kā nolīgtais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums pārstrādā tā atkritumus. Tas sadarbojas ar atkritumu apsaimniekotāju, lai atrastu risinājumus atbilstošai atkritumu apsaimniekošanai. “Būvē Tagad” cieši sadarbojas ar pašvaldību, lai likvidētu piesārņojumu. Papildus “Būvē Tagad” caurlūko savas politikas un uzlabo procedūras, lai novērstu neatbilstošu atkritumu pārstrādi nākotnē.