sadotas rokas

Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības

Uzņēmējdarbībai ir būtiska ietekme uz cilvēktiesībām. Tā var būt gan pozitīva, piemēram, jaunu darba vietu radīšana, produktu pieejamība kādā reģionā, u.c., gan negatīva, piemēram, vides piesārņojums, neatbilstoša darba samaksa, piespiedu izlikšana no mājvietas.

Uzņēmumiem ir jāievēro visas starptautiski atzītās cilvēktiesības. Tas nozīmē, ka tiem ir jāizvairās no cilvēktiesību pārkāpšanas un jānovērš tāda negatīva ietekme uz cilvēktiesībām, kuras radīšanā tie ir iesaistīti.

ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu pamatā ir trīs pīlāri – aizsargāt, ievērot un atlīdzināt.

Piemērs: Uzņēmums, kurā darbiniekiem noteiktā darba samaksas stundas likme bija mazāka par minimālo, aizskar cilvēktiesības.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu skaidrojums videoformātā:

OECD loma atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanā:

Latvijas Nacionālā kontaktpunkta funkcijas:

Saruna ar Dānijas Cilvēktiesību institūta pārstāvi par biznesu un cilvēktiesībām (pie video apraksta Youtube kanālā pievienotas noderīgas saites par šo tēmu)

Latvijas uzņēmumu pieredzes stāsti

Vērtību ķēdes, cilvēktiesību riski un risinājumi

Cilvēktiesību rūpības pienākuma seši soļi

Informatīvie materiāli