31.12.2017.

Informatīvais materiāls

2017.gada buklets: Ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu