27.10.2014.

Viedoklis

CSDD, neskatoties uz normatīvo aktu nepilnībām, ir apņēmusies neiekasēt parādnieka uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa parādu no personām, kuras ir nopirkušas transportlīdzekli izsolē pie zvērināta tiesu izpildītāja un kuras nav šī nodokļa maksātāji. Līdz šim CSDD pie transportlīdzekļa pārreģistrācijas uz jauno īpašnieku pieprasīja tam samaksāt vecā īpašnieka parādu.