Tiesības uz īpašumu

Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Tiesības uz īpašumu ietver tiesības netraucēti baudīt īpašumtiesības, aizliegumu patvaļīgi atņemt īpašumu, kā arī valsts tiesības ierobežot īpašuma izmantošanu saskaņā ar sabiedrības interesēm (ievērojot saprātīgu līdzsvaru starp sabiedrības un indivīda interesēm). 

Tiesības uz īpašumu attiecas uz mantisku īpašumu, piemēram, dzīvokli, zemi, telefonu, kā arī ekonomisku īpašumu, piemēram, mantiska rakstura tiesībām, kas izriet no kapitāldaļām, akcijām, autortiesībām. 

Piemērs: Mans nekustamais īpašums atrodas aizsargājamā teritorijā, tāpēc nedrīkstu to apstrādāt. Vai man pienākas kompensācija no valsts? 

Vairāk par tiesībām uz īpašumu.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus