02.01.2012.

Pētījums

Dalītā īpašuma problemātikas izpēte un analīze