19.06.2001.

Latvijas tiesību akts

Darba likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019