29.11.1985.

ANO dokuments

Deklarācija par justīcijas pamatprincipiem noziegumu un varas ļaunprātīgas izmantošanas upuriem (1985. gada 29. novembrī)