14.12.1967.

ANO dokuments

Deklarācija par teritoriālo patvērumu (pieņemta 1967. gada 14. decembrī)