08.03.2011.

Eiropas Padomes dokuments

Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) – CPT standarti