26.11.1987.

Eiropas Padomes dokuments

Eiropas konvencija par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=46428