Eiropas Padomes dokuments

Eiropas konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu

Publicēts:

Pielikumi

  • Group