26.11.1987.

Eiropas Padomes dokuments

Eiropas konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu