05.11.1992.

Eiropas Padomes dokuments

Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta