Eiropas Padomes dokuments

Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta