Eiropas Padomes dokuments

Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta

Publicēts: