07.12.2000.

Eiropas Savienības dokuments

Eiropas Savienības Pamattiesību harta