02.01.2017.

Informatīvais materiāls

2017.gada informatīvais materiāls darba devējiem: Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti