20.02.1957.

ANO dokuments

Konvencija par precētas sievietes pilsonību