ANO dokuments

Konvencija par precētas sievietes pilsonību

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=235072