Eiropas Padomes dokuments

Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzībai bioloģijā un medicīnā Papildprotokols par cilvēku klonēšanas aizliegumu