19.04.2024.

Informatīvais materiāls

Kopsavilkums ES Direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju

Apraksts

Kopsavilkums Eiropas Savienības Direktīvai par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju

2024. gada 24. aprīlī Eiropas Parlaments balsos par Direktīvas par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju pieņemšanu.

Tiesībsarga sagatavotajā kopsavilkumā izklāstīti direktīvas šī brīža kompromisa galvenie nosacījumi. Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienībā aktīvie uzņēmumi veicina ilgtspējīgu attīstību un ekonomikas un sabiedrības pārkārtošanos uz ilgtspēju. Gan savā darbībā, gan globālajās vērtību un piegādes ķēdēs uzņēmumiem būs jānovērš un jāmazina tāda negatīva ietekme uz cilvēktiesībām un vidi, kā, piemēram, diskriminācija, kaitējums ekosistēmai, piespiedu darbs u.c.

Pielikumi