21.04.2005.

Latvijas tiesību akts

Kriminālprocesa likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=107820