Pētījums

Latvijas iedzīvotāju aptauja par personu ar invaliditāti tiesībām