31.12.2011.

Pētījums

Latvijas iedzīvotāju izpratne par cilvēktiesībām