12.07.2022.

Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu”, kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=7164