12.07.2022.

Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par Eiropas Sociālo hartu”, kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā

Saite uz ārējo resursu

https://likumi.lv/doc.php?id=56569