Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas likums “Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību”, kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā