Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas Sākotnējais ziņojums par Eiropas Sociālās drošības kodeksu