12.07.2022.

Eiropas Padomes dokuments

Latvijas Republikas Sākotnējais ziņojums par Eiropas Sociālās drošības kodeksu