23.12.1970.

Latvijas tiesību akts

Latvijas Sodu izpildes kodekss

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90218