13.03.2008.

Eiropas Padomes dokuments

Latvijas valdības atbildes uz ziņojumu, ko Eiropas Padomes Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) bija sagatavojusi pēc vizītes Latvijā no 2004. gada 5. maija līdz 12. maijam