Pētījums

Latvijas valsts garantētā medicīniskās palīdzības minimuma atbilstība cilvēktiesību standartam