31.12.2015.

Pētījums

Latvijas valsts garantētā medicīniskās palīdzības minimuma atbilstība cilvēktiesību standartam