01.06.2016.

Informatīvais materiāls

2016.gads. 4 lietas, kas jāzina vecākiem Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā

Apraksts

4 lietas, kas jāzina vecākiem Apvienotajā Karalistē

Apvienotās Karalistes tiesību aktos “bērns” ir persona jaunāka par 18 gadiem. Pirms pārcelšanās uz Apvienoto Karalisti vai pēc iespējas drīzāk pēc pārcelšanās vecākiem jāreģistrē bērns skolā un pēc pārcelšanās jāpiereģistrē bērns pie vispārējās prakses ārsta. Tas ir ārsts, kuram pirmajam zvana vispārēju veselības sūdzību gadījumā, piemēram, lai saņemtu ārstēšanu slimnīcā, vispirms jāsaņem nosūtījums uz slimnīcu no vispārējās prakses ārsta. Šie ārsti var arī izrakstīt zāles nelielu sūdzību gadījumā.

Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "1 - Mājoklis". Vidū: grafiski attēlota māja ar tekstu "Dzīves apstākļi nekaitē bērnam"; pa kreisi no mājas bērna seja ar domu burbuli, kurā simboliski attēlota sirds ar dzīvības pazīmju līniju un zem kuras rakstīts "Veselībai"; pa labi no mājas un mājā iekšā rindā attēloti bērni (grafikas ir dažāda lieluma - augošā secībā), zem kuriem ir rakstīts "Attīstībai". Labajā apakšējā stūrī ir Apvienotās Karalistes karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Apvienotajā Karalistē". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas vietējā policijas iecirknī. Meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "2 - Veselība". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā aplī grafiski attēlots pieaugušais ar siksnu un bērns ar zilu aci, apakšā ir teksts "Ir pretlikumīgi sist bērnam, ja viņam rodas zilumi, uztūkums, griezumi, nobrāzumi vai skrāpējumi". Otrajā aplī ar uzrakstu "Zobārsts" ir bērna galva ar domu burbulī grafiski attēlotu zobu, teksts virs grafikas: "Zobu ārstēšana pie Nacionālās veselības dienesta zobārstiem ir bez maksas." Trešajā aplī ir grafiski attēlots bērns ar šļirci rokā, virs grafikas ir uzraksts "Vakcinācija", zem grafikas teksts "Vakcinācija nav obligāta". Ceturtajā grafikā attēlota bērna galva un medmāsas galva, pavadteksts "Katru bērnu var reģistrēt operācijai pie vispārējās prakses ārsta, kā arī saņemt pārbaudes pēc nepieciešamības bez maksas." Labajā apakšējā stūrī ir Apvienotās Karalistes karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Apvienotajā Karalistē". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas vietējā policijas iecirknī. Meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "3 - Uzraudzība". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā grafikā attēlotas divu bērnu sejas - viena ar skaidrojošu burbuli , kurā ir teksts "<12", otra ar burbuli ">16", virs abiem ir simboliska saule un mēness, zem viņiem ir teksts "Tiek uzskatīts, ka bērni līdz 12 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni paši, savukārt bērni līdz 16 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni paši nakts stundās". Otrā grafikā ar nosaukumu "Vecākiem jāzina!" attēlotas sievietes un vīrieša sejas, zem kurām ir teksts "Vecākus var saukt pie atbildības, ja viņi atstājuši bērnu bez uzraudzības un bērnam var rasties nevajadzīas ciešanas vai kaitējums veselībai". Labajā apakšējā stūrī ir Apvienotās Karalistes karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Apvienotajā Karalistē". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas vietējā policijas iecirknī. Meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā."
Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "4 - Izglītība". Vidū ir  grafika ar skolu. Tās kreisajā pusē ir divi bērni, kas dodas uz skolu - viens ar skaidrjošo burbuli "no 5", otrs - ar "līdz 16", un teksts virs viņiem vēsta "Skola ir obligāta katram no 5 gadiem līdz 16 gadu vecumam. Bērni parasti uzsāk skolu spetembrī pēc savas ceturtās dzimšanas dienas." Pa labi no skolas ar uzrakstu "Pirmskolas izglītība" ir attēlots bērns ar brillēm un skaidrojošo burbuli "Bērnudārzs vai pirmsskolas izglītībanav obligāta!". Zem grafikām ir attēls ar bērna seju un burbuli ar tekstu "Izglītība ir bez maksas". Labajā apakšējā stūrī ir Apvienotās Karalistes karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Apvienotajā Karalistē". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas vietējā policijas iecirknī. Meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā."

4 lietas, kas jāzina vecākiem Īrijā

Īrijā bērns ir jebkura persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

Vecākiem ir jāuztur apgādājamais/bērns:
• kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu;
• ir sasniedzis 18 gadu vecumu, bet vēl nav 23 gadus vecs un joprojām iegūst klātienes izglītību.

Ja tiesa nolemj, ka apgādājamā/bērna vecāks nav veicis šādu bērna uzturēšanu, tā var izdot rīkojumu, ka vecākam ir jāmaksā periodiski uzturēšanas maksājumi bērna atbalstam. Tiesa var arī izdot rīkojumu, ka vecākam ir jāsamaksā vienreizēja summa.

Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "1 - mājoklis". Vidū: grafiski attēlota māja ar tekstu "Dzīves apstākļi nekaitē bērnam"; pa kreisi no mājas bērna seja ar domu burbuli, kurā simboliski attēlota sirds ar dzīvības pazīmju līniju un zem kuras rakstīts "Veselībai"; pa labi no mājas un mājā iekšā rindā attēloti bērni (grafikas ir dažāda lieluma - augošā secībā), zem kuriem ir rakstīts "attīstībai". Labajā apakšējā stūrī ir Īrijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Īrijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas Īrijas Bērnu un ģimenes lietu aģentūras vietējā nodaļā un/vai policijā. Citizens Information birojā ir iespējams pieprasīt un saņemt bezmasas juridisko palīdzību."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "2 - veselība". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā aplī ar uzrakstu "pēršana" grafiski attēlots pieaugušais ar siksnu un bērns ar zilu aci, apakšā ir teksts "pēršana un miesassodi aizliegti ar likumu". Otrajā aplī ar uzrakstu "veselības pārbaudes" ir grafiski attēlots bērns ar šļirci rokā, zem grafikas teksts: "Veselības aprūpes izpildorgāns (Health Service Executive) sniedz veselības pārbaudes programmu skolā un vakcinācijas programmu bērniem, kas apmeklē publiskās pamatskolas". Trešajā grafikā attēlota medmāsas galva, ar teksta burbuli: "Pārbaudēs atklātās veselības problēmas ārstē bez maksas! Vakcinācia nav obligāta un ir bez maksas!" Ceturtajā grafikā ar nosaukumu "smēķēšana auto" ir attēlots pieaugušais un bērns automašīnā un zīme "smēķēts aizliegts", kā arī teksts "Neviens cits nedrīkst smēķēt, kamēr jūs atrodaties automašīnā". Labajā apakšējā stūrī ir Īrijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Īrijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas Īrijas Bērnu un ģimenes lietu aģentūras vietējā nodaļā un/vai policijā. Citizens Information birojā ir iespējams pieprasīt un saņemt bezmasas juridisko palīdzību."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "3 - Uzraudzība". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā grafikā attēloti divi bērnu sejas - viena ar domu burbuli , kurā ir teksts "<12", otra ar domu burbuli ">16", virs abiem ir simboliska saule un mēness, zem viņiem ir teksts - "Tiek uzskatīts, ka bērni līdz 12 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni paši, savukārt bērni līdz 16 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni paši nakts stundās". Otrā grafikā ar nosaukumu "Vecākiem jāzina!" attēlotas sievietes un vīrieša sejas, zem kurām ir teksts "Vecākus var saukt pie atbildības, ja viņi atstājuši bērnu bez uzraudzības un bērnam var rasties nevajadzīas ciešanas vai kaitējums veselībai". Labajā apakšējā stūrī ir Īrijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Īrijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas Īrijas Bērnu un ģimenes lietu aģentūras vietējā nodaļā un/vai policijā. Citizens Information birojā ir iespējams pieprasīt un saņemt bezmasas juridisko palīdzību."
Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "4 - Izglītība". Vidū ir  grafika ar skolu. Tās kreisajā pusē ir divi bērni, kas dodas uz skolu - viens ar skaidrjošo burbuli "no 6", otrs - ar "līdz 16", un teksts virs viņiem vēsta "Skolas apmeklēšana (vai izglītības saņemšana) ir obligāta no 6 gadu vecuma līdz 16 gadu vecumam." Pa labi no skolas ar uzrakstu "Pirmskolas izglītība" ir attēlots bērns ar brillēm un skaidrojošo burbuli "Bērnudārzs vai pirmsskolas izglītība nav obligāta!". Zem grafikām ir attēls ar bēdīgu bērna seju un burbuli ar tekstu "Ja vecāki nepilda savus pienākumus attiecībā uz skolas apmeklēšanu, viņus var saukt pie atbildības!". Labajā apakšējā stūrī ir Īrijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Īrijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Jāvēršas Īrijas Bērnu un ģimenes lietu aģentūras vietējā nodaļā un/vai policijā. Citizens Information birojā ir iespējams pieprasīt un saņemt bezmasas juridisko palīdzību."

4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā

Ikvienam, kurš, pārceļas uz jaunu mājokli Vācijā, divu nedēļu laikā ir jāreģistrējas reģistrācijas iestādē, kuras jurisdikcijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.

Vācijas Federālā ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes lietu ministrijas mājaslapā www.bmfsfj.de izvēlnē „Gesetze“ (likumi) var atrast likumus, kas attiecas tieši uz bērniem un jauniešiem. Vācijas Federālās tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrijas mājaslapas www.bmjv.de sadaļā „Publikationen” (publikācijas) var lejupielādēt brošūru “Bērnu tiesības” ar informāciju par vecāku aprūpi.

Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksti "1 - mājoklis" un "Mājoklim jābūt nodrošinātam ar...". Vidū vairākas grafikas. Pirmajā grafikā ar uzrakstu "Apkure" mājā attēlots bērns un temperatūras simbols. Otrajā grafikā ar uzrakstu "Jābūt sausam" mājā attēlots bērns, un āā līst lietus. Trešajā grafikā ar nosaukumu "Ūdens apgāde" mājā attēlots bērns un ūdens krāns. Ceturtajā grafikā aruzrakstu "Pietiekama dienasgaisma" mājā attēlots bērns, mājai ir logi un ārā spīd saule. Piektajā grafikā ar nosaukumu "Tualete" attēlots bērns vannas istabā. Sestajā grafikā ar nosaukumu "Ventilācija" mājā attēlots bērns un ventilators. Labajā apakšējā stūrī ir Vācijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Nekavējoties sazinieties ar Latvijas vēstniecību Berlīn'un vietējo jaunatnes lietu nodaļu (Jugendamt)."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "2 - veselība, Kas vecākiem būtu jāzina...". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā aplī ar nosaukumu "Pēršana" grafiski attēlots pieaugušais ar siksnu un bērns ar zilu aci, apakšā ir teksts "Pēršana un miesassodi - aizliegti ar likumu". Otrajā aplī ar uzrakstu "apdrošināšana" ir bērns ar dokumentu rokās un virs viņa ir medicīnas krusta simbols, zem grafikas ir teksts "Obligātā veselības apdrošināšana". Trešajā aplī ir grafiski attēlots bērns ar šļirci rokā, virs grafikas ir uzraksts "vakcinācija", zem grafikas teksts: "Vakcinācija Vācijā nav obligāta". Labajā apakšējā stūrī ir Vācijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Nekavējoties sazinieties ar Latvijas vēstniecību Berlīn'un vietējo jaunatnes lietu nodaļu (Jugendamt)."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "3 - Uzraudzība". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā aplī ar nosaukumu "Bez uzraudzības" grafiski attēlots bērns ar mugursomu un skolu fonā, kā arī teksts "Norādījumi par vecumu, kad bērns var palikt atstāts bez uzraudzības vai vienatnē apmeklēt skolu, likumos nav noteikti". Nakamajā grafikā ar nosaukumu "Pienākums" attēlots bērns automašīnā un teksts "Parasti bērni netiek atstāti vieni līdz septiņu gadu vecumam". Trešajā grafikā arnosakumu "Bez uzraudzības" attēlota bērna seja ar skaidrojošu burbuli "<7" un apaļu zīmi, uz kuras simboliski attēlots vīrietis, sieviete un bērns. Grafikas kreisajā pusē ir teksts "Pienākuma saturs ir atkarīgs no bērna vai jaunieša vecuma un saprātīguma, kā arī no bīstamības pakāpes". Labajā apakšējā stūrī ir Vācijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Nekavējoties sazinieties ar Latvijas vēstniecību Berlīn'un vietējo jaunatnes lietu nodaļu (Jugendamt)."
Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "4 - Izglītība". Vidū ir  grafika ar skolu. Tās kreisajā pusē ir bērns ar skaidrojošu burbuli "no 7", kas dodas uz skolu, kā arī teksts, kas vēsta "No septiņu gadu vesuma un visbiežāk turpinās deviņus/desmit pilna lika mācību gadus." Augstāk ir grafika ar diviem bērniem - pie viena ir uzraksts "pilna laika", pie otra  - "nepilna laika". Virs abiem ir teksts "Iedalāspilna laika obligātajā izglītībā un nepilna laika obligātajā izglītībā". Pa labi ir bērna galva ar domu burbuli "Izglītība ir bez makas". Vēl pa labi ar nosaukumu "Bērnudārzs" ir grafika ar bērnu ar brillēm un domu burbuli "Obligātie bērnudārzi nepastāv". Labajā apakšējā stūrī ir Vācijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Vācijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Nekavējoties sazinieties ar Latvijas vēstniecību Berlīn'un vietējo jaunatnes lietu nodaļu (Jugendamt)."

4 lietas, kas jāzina vecākiem Norvēģijā

Norvēģijā bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Tomēr Bērnu sociālās aprūpes dienests strādā gan ar bērniem (jaunākiem par 18) un jauniešiem (jaunākiem par 23), un aizsargā abu šo grupu personu tiesības un labklājību.
Pārceļoties uz Norvēģiju, visiem ir jāreģistrējas Nacionālajā reģistrā (informācija angļu valodā) 8 dienu laikā un jādodas uz tuvāko policijas iecirkni vai Ārvalstu darba ņēmēju apkalpošanas centru (informācija angļu valodā). Sīkāka informācija par Nacionālo reģistru: http://www.skatteetaten.no/en/Person/National-Registry/ (informācija angļu valodā). Vispārējā informācija par pārcelšanos uz dzīvi Norvēģijā: http://nyinorge.no/en/ (informācija angļu valodā).

Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "1 - mājoklis". Vidū: grafiski attēlota māja ar tekstu "Dzīves apstākļi nekaitē bērnam"; pa kreisi no mājas bērna seja ar domu burbuli, kurā simboliski attēlota sirds ar dzīvības pazīmju līniju un zem kuras rakstīts "Veselībai"; pa labi no mājas un mājā iekšā rindā attēloti bērni (grafikas ir dažāda lieluma - augošā secībā), zem kuriem ir rakstīts "attīstībai". Labajā apakšējā stūrī ir Norvēģijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Norvēģijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Ja jūs uzskatāt, ka Bērnu sociālās aprūpes dienests nepamatoti iejaucas, vai ir grūti sadarboties ar Bērnu sociļās aprūpes dienestu, tad jums ir jāsazinās ar administratīvās teritoriālās vienības vadītāju tajā teritorijā, kurā jūs dzīvojat."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "2 - veselība". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā aplī ar uzrakstu "Pēršana" grafiski attēlots pieaugušais ar siksnu un bērns ar zilu aci, apakšā ir teksts "Pēršana un miesassodi - aizliegti ar likumu". Otrajā grafikā ar uzrakstu "vecāku atbildība" attēlots bērnus un pieaugušais ar medicīnas krustu pa vidu un tekstu "pārliecinieties, ka bērni un jaunieši piedalās veselības pārbaudēs". Trešajā aplī ar uzrakstu "Vakcinācija" ir grafiski attēlots bērns ar šļirci rokā, zem grafikas teksts: "Vakcinācija nav obligāta". Ceturtajā grafikā attēlotas bērna un medmāsas galvas, ar tekstu: "Rezidentiem, kas reģistrēti Nacionālajā reģistrā, arī ir tiesības uz to, ka viņiem tiek nozīmēts savs vispārējās prakses ārsts (ģimenes ārsts)." Labajā apakšējā stūrī ir Norvēģijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Norvēģijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Ja jūs uzskatāt, ka Bērnu sociālās aprūpes dienests nepamatoti iejaucas, vai ir grūti sadarboties ar Bērnu sociļās aprūpes dienestu, tad jums ir jāsazinās ar administratīvās teritoriālās vienības vadītāju tajā teritorijā, kurā jūs dzīvojat."
Attēls ar violetu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "3 - Uzraudzība". Vidū ir dažādas grafikas. Pirmajā grafikā ar nosaukumu "Bez uzraudzības" attēlots bērns ar mugursomu un skolu fonā, kā arī tekstu "Norādījumi par vecumu, kad bērns var palikt atstāts bez uzraudzības vai vienatnē apmeklēt skolu, likumos nav noteikti". Otrā grafikā ar nosaukumu "Vecākiem ir jāizvērtē!" attēlotas bērna un vīrieša sejas, zem kurām ir teksts "Balstoties uz bērna vecumu un saprātīgumu, jo viņi vislabāk pazīst bērnu".  Labajā apakšējā stūrī ir Norvēģijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Norvēģijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Ja jūs uzskatāt, ka Bērnu sociālās aprūpes dienests nepamatoti iejaucas, vai ir grūti sadarboties ar Bērnu sociļās aprūpes dienestu, tad jums ir jāsazinās ar administratīvās teritoriālās vienības vadītāju tajā teritorijā, kurā jūs dzīvojat."
Attēls ar zaļu fonu. Kreisajā augšējā stūrī uzraksts "4 - Izglītība". Vidū ir  grafika ar skolu. Tās kreisajā pusē ir divi bērni, kas dodas uz skolu - viens ar skaidrjošo burbuli "no 6", otrs - ar "līdz 16", un teksts virs viņiem vēsta "Izglītība ir obligāta un bez maksas visiem bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem." Pa labi no skolas ar uzrakstu "Pirmskolas izglītība" ir attēlots bērns ar brillēm un skaidrojošo burbuli "Bērnudārzs vai pirmsskolas izglītība nav obligāta!". Labajā apakšējā stūrī ir Norvēģijas karogs ar tekstu "4 lietas, kas jāzina vecākiem Norvēģijā". Pašā apakšā ir sleja ar Tiesībsarga biroja logo, kontaktinformāciju un ģerboni, kā arī teksts "Ja tiek pārkāptas jūsu vecāka tiesības vai jūsu bērna tiesības: Ja jūs uzskatāt, ka Bērnu sociālās aprūpes dienests nepamatoti iejaucas, vai ir grūti sadarboties ar Bērnu sociļās aprūpes dienestu, tad jums ir jāsazinās ar administratīvās teritoriālās vienības vadītāju tajā teritorijā, kurā jūs dzīvojat."