Eiropas Savienības dokuments

Līguma par Eiropas Konstitūciju Otrā daļa. Savienības pamattiesību Harta