19.03.1991.

Latvijas tiesību akts

Likums “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=65772