Latvijas tiesību akts

Likums “Par piesārņojumu”

Publicēts:

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=6075