15.03.2001.

Latvijas tiesību akts

Likums “Par piesārņojumu”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=6075