20.12.1990.

Latvijas tiesību akts

Likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=64879