Vārda un izteiksmes brīvība

Vārda un izteiksmes brīvība ietver uzskatu brīvību, tiesības netraucēti saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no sabiedrisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Tiesības uz izteiksmes un vārda brīvību ir pamats ikviena cilvēka brīvībai paust savus uzskatus, nebaidoties no ierobežošanas, sodīšanas vai vajāšanas. Svarīgi atcerēties, ka vārda brīvība NAV izteikta naida runa pret personām ar citu ādas krāsu, etnisko izcelsmi, seksuālajām minoritātēm vai citām grupām. 

Piemērs: Pašvaldības deputāts kritizē domes darbu medijos, bet pašvaldības ētikas komisija piemēro sodu par to. Vai tik pārkāptas viņa tiesības? 

Vairāk par vārda un izteiksmes brīvību.

Vairāk par domu, apziņas un reliģijas brīvību.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus