16.01.1997.

Latvijas tiesību akts

Likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=42090