Pulcēšanās brīvība

Tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, līdzīgi kā tiesības uz vārda brīvību, ir viena no demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām. Šīs tiesības nodrošina to, ka aktīva pilsoniskā sabiedrība var publiski paust savu viedokli, kā arī līdzdarboties demokrātisko procesu norisē. Pulcēšanās brīvība ietver gan tiesības piedalīties attiecīgajā pasākumā, gan tiesības šo pasākumu organizēt. Tiesības uz pulcēšanās brīvību nav absolūtas un var tikt ierobežotas. Jāņem arī vērā, ka starptautiskās tiesību normas aizsargā vienīgi tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos. 

Piemērs: Iedzīvotāji vēlas pulcēties pie pašvaldības ēkas, lai paustu savu nostāju viņiem aktuālā jautājumā, piemēram, izmaiņām skolu tīklā. Tomēr pieteikums pilsētas domei rīkot protesta akciju tika atteikts.   

Vairāk par pulcēšanās brīvību.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus