01.11.1995.

Latvijas tiesību akts

Par valsts pensijām

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=38048