Latvijas tiesību akts

Likums “Par valsts pensijām”

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=38048