30.09.1997.

Latvijas tiesību akts

Par valsts sociālo apdrošināšanu

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=45466